Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN


Người đăng bài viết:Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận
  • Đăng lúc: Thứ 7 - 7/12/2019
  • 30
  • 18

GIỚI THIỆU

Hiệu trưởng
Ths.Nguyễn Phan Anh Quốc


  • ĐT: 0975.59.59.72
  • Email:Anhquoctcn@gmail.com

Phó hiệu trưởng
Ths. Trần Trung Dũng


  • ĐT: 0982.855.235
  • Email: Dunghnpr@gmail.com

Phó hiệu trưởng
Ths. Phan Vĩnh An


  • ĐT: 0914040797
  • Email:anchi_phanrang@yahoo.com

Bài viết liên quan

;