Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

Công đoàn trường cao đẳng nghề Ninh Thuận


Người đăng bài viết: Đoàn Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận
  • Đăng lúc: Thứ Năm - 02/5/2023 16:15
  • 30
  • 18

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

I. Thông tin chung

- Tên công đoàn: Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận

- Công đoàn cấp trên trực tiếp: Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận

- Địa chỉ: Đường 16/4, TP. Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Số điện thoại: (0259) 3837302

- Website: cnn.edu.vn

- Năm thành lập: 2003

II. Lịch sử hình thành, phát triển và thành tích nổi bật
Sơ lược lịch sử phát triển

Từ khi thành lập trường 11/12/2001, đến năm 2003 Niên khóa đầu tiên Nhà trường bắt đầu đào tạo.nước, đến nay đã 16 năm, trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển của Nhà trường, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ nay là Đảng bộ, tổ chức Công đoàn Trường được thành lập đã luôn sát cánh cùng Ban Giám hiệu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, động viên toàn thể Cán bộ Viên chức và những người lao động trong trường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Ngay từ những ngày đầu Công đoàn đi vào hoạt động, với bao khó khăn, thiếu thốn, được sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ trường; sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn cấp trên và sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền các cấp, Công đoàn Trường đã động viên Đoàn viên cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo chức năng của tổ chức Công đoàn.

Kể từ khi mới thành lập tổ chức Công đoàn trường chỉ có 35 đoàn viên, cùng với những thăng trầm của Nhà trường. Hiện tại số đoàn viên là 145 người/35 nữ. Trong suốt chặng đường 16 năm qua, Công đoàn trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận đã không ngừng lớn mạnh và đã trải qua 05 kỳ Đại hội. Tính đến ngày 30/7/2019, Công đoàn trường có 06 tổ công đoàn với 145 công đoàn viên; nữ đoàn viên là 36.

III. Thành tích đạt được

- Nhiều năm liên tục đạt Công đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc và vững mạnh được công đoàn Viên chức tặng Giấy khen.

Chủ tịch Công đoàn Trường qua các thời kỳ:

1. Nguyễn Khắc Hải – Nhiệm kỳ: 2003-2005; 2006-2008; 2009-2011

2. Phan Văn Chiến – Nhiệm kỳ: 2012-2016

3. Nguyễn Văn Toàn – Nhiệm kỳ: 2017-2022

4. Trần Trung Dũng – Nhiệm kỳ: 2023-2028

IV. Tổ chức nhân sự

Ban chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận, gồm 11 ủy viên, do Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra vào ngày 27/02/2023 bầu ra

Ban chấp hành Công đoàn, gồm:

1. Đ/c Trần Trung Dũng – Chủ tịch

2. Đ/c Trần Thị Hồng – Phó Chủ tịch

3. Đ/c Trần Duy Tín – Uỷ Viên Ban Thường vụ

4. Đ/c Thái Duy Nguyên – Ủy viên BCH

5. Đ/c Lê Đức Cường – Ủy viên BCH

6. Đ/c Lê Thành Chương – Ủy viên BCH

7. Đ/c Nguyễn Năng Hồng – Ủy viên BCH

8. Đ/c Ngô Kim Hậu – Ủy viên BCH

9. Đ/c Vũ Thị Lụa – Ủy viên BCH

10. Đ/c Nguyễn Huỳnh Minh – Ủy viên BCH

11. Đ/c Vũ Minh Tuấn – Ủy viên BCH

Các Tổ Công đoàn trực thuộc:

1. Tổ Công đoàn Khối văn phòng

2. Tổ Công đoàn Đào tạo & công tác sinh viên

3. Tổ Công đoàn Khoa cơ bản – Kinh tế tổng hợp

4. Tổ Công đoàn Cơ khí xây dựng

5. Tổ Công đoàn Điện – Điện tử

6. Tổ Công đoàn công nghệ Ô tô

Ủy ban kiểm tra CĐCS:

1. Đ/c Thái Duy Nguyên - Chủ nhiệm UBKT

2. Đ/c Hoàng Nguyễn Quyền - Ủy viên UBKT

3. Đ/c Lê Thị Ngọc - Ủy viên UBKT

Chức năng của Công đoàn Trường:

- Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Nhà trường.

- Tham gia quản lý chuyên môn, tham gia kiểm tra hoạt động của các phòng, khoa, bộ môn và các tổ chức khác.

- Tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.

- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, giáo viên. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của Công đoàn viên theo quy định của pháp luật.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Công đoàn trường phối hợp Ban giám hiệu và trưởng các phòng, khoa, bộ môn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, giáo viên. Cùng với trưởng các phòng, khoa, bộ môn cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên; tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong Trường.

- Tổ chức vận động cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, người lao động trong toàn trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, giảng viên, giáo viên, viên chức lao động tham gia quản lý Nhà trường, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn Trường vững mạnh!

Bài viết liên quan

;