Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP


Người đăng bài viết: Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận

GIỚI THIỆU

I. ĐỘI NGŨ CBVC:
STT Họ và Tên Chức vụ Trình độ
chuyên môn
1

Nguyễn Văn Toàn
Số ĐT: 0932733324
Email: toanttdn@gmail.com

Trưởng Phòng Thạc Sĩ
2

Lê Thị Hồng
Số ĐT: 02593502747
Email: mail@gmail.com

Phó Trưởng Phòng Đại Học

II. Chức năng và nhiệm vụ:

1. Chức năng:

    Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng, hợp đồng lao động; Phối hợp phòng Kế hoạch tài chính quản lý vật tư trang thiết bị phục vụ dạy và học;  thi đua - khen thưởng - kỷ luật theo đúng quy định, công tác hành chính, công tác thường trực, bảo vệ và phòng chống cháy nổ, công tác vệ sinh môi trường tại 2 cơ sở;

2. Nhiệm vụ:

    - Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến cán bộ, viên chức, người lao động;

    - Làm công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, đề bạt bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, viên chức, người lao động;

    - Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức, người lao động;

    - Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, tổng hợp báo cáo, quản lý tài liệu lưu trữ;

    - Phối hợp với các phòng, khoa , xây dựng kế hoạch hoạt động tuần, tháng, quý, năm của nhà trường;

    - Tổ chức các hoạt động an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, y tế, cảnh quan môi trường và bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh, quốc phòng;

    - Phối hợp phòng Kế hoạch tài chính, các khoa chuyên môn tổ chức thực hiện mua sắm, quản lý và bảo trì các trang thiết bị dạy nghề, phương tiện kỹ thuật, quản lý toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường; tiếp nhận quản lý và bảo trì các thiết bị từ nguồn vốn ODA;

    - Điều chuyển sử dụng hoặc tu sửa, cải tạo nhà làm việc, phòng học, nhà xưởng.

LUÔN SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

James Doe
;