Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ


Người đăng bài viết:Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận

GIỚI THIỆU

I. ĐỘI NGŨ CBVC:
STT Họ và Tên Chức vụ Trình độ
chuyên môn
1

Nguyễn Huỳnh Minh
Số ĐT: 0907653372
Email: minhdaynghe@gmail.com

Trưởng Khoa Thạc Sĩ
2

Thiều Quốc Tuấn
Số ĐT: 0938046991
Email: mrthieuquoctuan@gmail.com

Phó Trưởng Khoa Đại Học

II. Mô tả tóm tắt Khoa Công nghệ ô tô:

     Khoa Công nghệ ô tô trực thuộc trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận.

     Địa điểm trụ sở chính: Đường 16/4, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

     Quá trình thành lập: Thành lập 2001, bắt đầu tuyển sinh và đào tạo từ tháng 9 năm 2003 đến nay.

    Tóm tắt cơ cấu tổ chức: tổng số  giáo viên trong khoa Công nghệ ô tô là 12 giáo viên, chất lượng chuyên môn bao gồm: Th.S (04); Đại học (08); 01 tổ chức Đảng (chi bộ Khoa Cơ khí động lực); Đoàn thể (chi đoàn Cơ – Điện và tổ công đoàn Công nghệ ô tô). Những đặc điểm chính của đơn vị (về điều kiện tự nhiên, xã hội) rất thuận lợi cho Khoa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

     Cơ sở vật chất bao gồm các xưởng thực hành Công nghệ ô tô và xưởng thực hành Công nghệ cắt may:

     - 01 xưởng động cơ ô tô;

     - 01 xưởng gầm ô tô;

     - 01 xưởng trang bị điện ô tô;

     - 01 xưởng BD&SC Xe gắn máy, và đặc biệt có trang bị phòng LAB ô tô;

     - 02 xưởng May thời trang  A, B.

III. Chức năng, nhiệm vụ và những thành tích của Khoa:

     Những chức năng: Quản lý điều hành và đào tạo các trình độ Cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nghề: Công Nghệ Ô tô, May thời trang.

     Nhiệm vụ được giao: Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và thực hiện tiến độ đào tạo các nghề: Công Nghệ Ô tô, Nghề May Thời trang.

    Thành tích đạt được:

    - Thành tích tập thể lao động xuất sắc nổi bật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị từ năm học 2012 đến nay;

    - Thành tích cá nhân: 02 giải đề tài Thiết bị tự làm cấp Bộ, 03 giải giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

    - Thực hiện nhiệm vụ chính của đơn vị được  giao:

          * Về công tác quản lý đào tạo: Tổ chức xây dựng và điều chỉnh các bộ chương trình đào tạo theo luật giáo dục nghề nghiệp của tổng Cục dạy nghề ban hành.   

          * Về đổi mới phương pháp giảng dạy: Cập nhật và ứng công nghệ thông tin để đưa vào giảng dạy hợp lý và khoa học.

          * Về chương trình đào tạo: Thực hiện chương trình đào tạo các trình độ Sơ cấp, Trung Cấp và Cao đẳng nghề thuộc khoa quản lý như sau: Cao Đẳng (02 bộ), Trung Cấp nghề (02 bộ), Sơ cấp nghề (02 bộ).

    Công tác nghiên cứu khoa học, viết giáo trình, tài liệu tham khảo:

          * Về công tác nghiên cứu khoa học:

    Nghiên cứu và cải tiến và khai thác các  thiết bị dạy học tại các xưởng đạt hiệu quả cao.

          *  Về công tác viết giáo trình, tài liệu tham khảo:

    Biên soạn sơ bộ các giáo trình; Vẽ Kỹ thuật, SC&BD hệ thống nhiên liệu đông cơ xăng, Diesel, hệ thống phun xăng điện tử …… và biên soạn một số đề cương chi tiết để chuẩn bị phát triển thành giáo trình.

    Tham khảo các tài liệu chuyên ngành để ứng vào giảng dạy và viết giáo trình hợp lý có hiệu quả.

          * Về công tác đào tạo:

    Tham gia xây dựng và hoàn thiện danh mục thiết bị theo chương trình mục tiêu quốc gia nghề Công nghệ ô tô.

    Xây dựng đề án nghề trọng điểm cấp quốc gia nghề CN ô tô

    Tham gia đào tạo các lớp thuộc khoa theo đúng tiến độ đề ra, xây dựng và hoàn thiện bộ đề thi tốt nghiệp cho các Khóa.

    Tổ chức huấn luyện  thường xuyên kỹ năng nghề Công nghệ ô tô cấp khoa và cấp Trường chuẩn bị cho kỳ thi kỹ năng nghề hàng năm quốc gia.

    Khoa thường xuyên phối hợp với doanh nghiệp vừa đào tạo vừa sản xuất, hàng năm câc em tốt nghiệp ra trường đều có công việc chuyên môn và việc làm ổn định.

    Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:

    Khoa tiếp tục xây dựng và phát động phong trào thi đua.

   Giáo dục và thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ chuyên môn của mình, các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất cũng như trong công tác đào tạo. Khoa sẽ phấn đấu đạt nhiều kết quả cao trong những năm thi đua tiếp theo.

LUÔN SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

James Doe
;