Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

Sứ mệnh - Tầm nhìn và Hệ giá trị cốt lỗi của Trường


Người đăng bài viết: Đoàn Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận
  • Đăng lúc: Thứ 7 - 11/02/2012 14:14
  • 30
  • 18

GIỚI THIỆU

1. Sứ mệnh

Đào tạo nhân lực chất lương cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Tham gia thị trường lao động không biên giới và đa văn hóa trong hội nhập quốc tế.

2. Tầm nhìn

Trở thành Trường cao đẳng nghề chất lượng cao và Trung tâm đào tạo xuất sắc về Năng lượng tái tạo vào năm 2025.

Đến năm 2030, phấn đấu trở thành Trung tâm thực hành vùng; thuộc nhóm các trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4.


3. Hệ giá trị cốt lõi

Xây dựng Nhà trường là một “Tổ chức biết học hỏi”, trong đó, mọi thành viên đều gắn kết và phấn đấu với phương châm: “Đổi mới, thích nghi, phát triển / Xây dựng xã hội học tập / Hội nhập, hợp tác và chia sẻ”.

SINH VIÊN

Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận luôn cố gắng nổ lực để tạo cho sinh viên một môi trường học tập tốt nhất.

Sinh viên khi ra trường 100% có việc làm tay nghề cao, đáp ứng môi trường làm việc tốt thu nhập ổn định.

Bài viết liên quan

;