Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

Thông báo Tuyển chọn kỹ sư để đưa đi làm việc theo hợp đồng tại thị trường Nhật Bản


Người đăng bài viết: admin

Việc làm Nhật Bản

;