Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

Tuyển sinh đợt 2 năm 2023 - 2024


Người đăng bài viết: admin

Thông báo Tuyển sinh đợt 2 Năm học 2023 - 2024

;