Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

Hệ đào tạo cao đẳng nghề


Người đăng bài viết: Đoàn Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận
  • Đăng lúc: Thứ 7 - 11/02/2012 14:14
  • 30
  • 18

Hàn

Tên nghề: Hàn

Mã nghề: 5520123

Trình độ đào tạo:  Trung cấp

Loại hình đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên;

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Trang bị cho người học kiến thức thực tế và lý thuyết trong phạm vi nghề Hàn. Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

Trang bị cho người học kỹ năng nhận thức, sáng tạo để xác định, phân tích, đánh giá trong phạm vi rộng. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp để giải quyết phần lớn các công việc phức tạp trong phạm vi nghề Hàn. Kỹ năng truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác tại nơi làm việc.

Người học sau khi tốt nghiệp đạt năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

1.2. Mục tiêu cụ thể:   

Kiến thức:

Trình bày các phương pháp chế tạo phôi hàn.

Giải thích các vị trí hàn (1F,1G,2F, 2G,3F, 3G,4F, 4G, 5G)

Đọc các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản.

Đọc, hiểu quy trình hàn áp dụng vào thực tế của sản xuất.

Trình bày nguyên lý cấu tạo, vận hành  các trang thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW…).

Trình bày các ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn trên bản vẽ kỹ thuật.

Biết các biện pháp an toàn phòng cháy, chống nổ và cấp cứu người khi bị tai nạn xảy ra.

 Kỹ năng:

Chế tạo phôi hàn theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ bằng mỏ cắt khí bằng tay, máy cắt khí con rùa và máy cắt plasma

Định vị các kết hàn theo các vị trí khác nhau theo yêu cấu kỹ thuật.

Chọn chế độ hàn hợp lý cho các phương pháp hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, TIG).

Hàn được các mối hàn bằng phương pháp hàn Hồ quang tay (SMAW), có kết cấu đơn giản đến phức tạp, như mối hàn góc (1F – 3F),  mối hàn giáp mối từ (1G – 3G), mối hàn ống từ vị trí hàn (1F,1G, 2F, 2G,) của thép các bon thường, có chất lượng mối hàn theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ;

Hàn các mối hàn MAG/ MIG vị tri hàn 1F - 3F, 1G - 3G đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Hàn các mối hàn TIG cơ bản; 

Sửa chửa các mối hàn bị sai hỏng, biết nguyên nhân và biện pháp khắc phục hay đề phòng;

Xử lý các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công;

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Biết bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ và phòng chống cháy nổ của nghề hàn.

Làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu trách nhiệm trong công việc.

1.3. Cơ hội việc làm:

         Sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại các Công ty, Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn có nghề Hàn.

         Học liên thông lên Cao đẳng, Đại học;

         Công tác trong nước hoặc đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài.

1.3. Nội dung chương trình:

Mã MH/ MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

Kiểm tra

I

Các môn học chung/ đại cương

17

336

121

199

16

MH 01

Giáo dục chính trị

2

30

15

13

2

MH 02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH 03

Giáo dục thể chất

2

30

4

24

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng và an ninh

2

45

21

21

3

MH 05

Tin học

2

45

15

29

1

MH 06

Tiếng anh

4

90

30

56

4

MH 07

Kỹ năng mềm

2

45

15

28

2

MH 08

Bảo vệ môi truồng, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

2

36

12

23

1

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

70

1795

385

1344

66

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

14

315

110

191

14

MH 09

An toàn lao động

2

45

20

23

2

MH 10

Vẽ kỹ thuật

4

90

30

56

4

MH 11

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

2

45

20

23

2

MH 12

Vật liệu cơ khí

2

45

20

23

2

MĐ 13

Thực tập Nguội

4

90

20

66

4

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

56

1480

275

1153

52

MĐ 14

Chế tạo phôi hàn

3

75

15

57

3

MĐ 15

Gá lắp kết cấu hàn

3

60

15

42

3

MĐ 16

Thực hành Tiện cơ bản

4

90

30

56

4

MĐ 17

Thực hành Phay cơ bản

2

90

30

56

4

MĐ 18

Hàn hồ quang tay 1

6

120

45

69

6

MĐ 19

Hàn hồ quang tay 2

5

120

15

100

5

MĐ 20

Hàn hồ quang tay 3

5

120

15

100

5

MĐ 21

Hàn  MIG/MAG 1

5

120

20

95

5

MĐ 22

Hàn  MIG/MAG 2

5

120

20

95

5

MĐ 23

Hàn TIG 1

5

120

20

95

5

MĐ 24

Hàn tự động dưới lớp thuốc bảo vệ

2

45

15

28

2

MĐ 25

Hàn tiếp xúc

2

45

15

28

2

MĐ 26

Hàn khí 1

3

75

20

52

3

MĐ 27

Thực tập tốt nghiệp

6

280

0

280

0

TỔNG CỘNG

87

2131

506

1543

82

TUYỂN SINH NGHỀ HÀN

PHỐI HỢP VỚI GIZ ĐÀO TẠO LỚP HÀN DO ẢNH HƯỞNG COVID 2021

GIẢNG DẠY CẮT PHÔI BẰNG KHÍ TRÊN MÁY CẮT CON RÙACẮT PHÔI BẰNG MÁY CĂT PLASMA

 

;
;