Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

Hệ đào tạo cao đẳng nghề


Người đăng bài viết: Đoàn Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận
  • Đăng lúc: Thứ 7 - 11/02/2012 14:14
  • 30
  • 18

Kế Toán Doanh Nghiệp

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Tên ngành đào tạo : Kế toán doanh nghiệp

Trình độ đào tạo : Trung Cấp, Cao đẳng hoặc Liên thông cao đẳng

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Hệ đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:

   - Trung cấp: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

   - Cao đẳng: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

 
   Mô tả nghề : Kế toán là một trong những nghiệp vụ quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, nhằm nắm bắt và thực hiện các quy định về pháp luật, chính sách liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế… Kế toán thực sự đóng vai trò tham mưu, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính quan trọng cho lãnh đạo, phục vụ cho việc ra quyết định và đảm bảo về mặt tài chính để doanh nghiệp vận hành một cách liên tục, lành mạnh.

   Chương trình Kế toán doanh nghiệp cung cấp kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, chuyển công việc của người kế toán thủ công sang ứng dụng Công nghệ thông tin trên máy vi tính, giúp chuyên nghiệp hóa và đáp ứng đòi hỏi thực tiễn của doanh nghiệp. Chương trình đào tạo hướng tới việc xây dựng những kế toán viên có nghiệp vụ vững vàng, cùng với kỹ năng sử dụng thuần thục các công cụ hỗ trợ, nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.

   Sự phù hợp với nghề:

   - Trung thực: Kế toán viên phải cung cấp các thông tin trung thực về hoạt động tài chính của đơn vị để đối tượng sử dụng thông tin đề ra quyết định đúng đắn. Làm kế toán là công việc liên quan đến sổ sách, tiền nong, do vậy bạn cũng cần có tính trung thực. Trung thực với bản thân và trung thực với mọi người, tạo được niềm tin ở mọi người.

   - Cẩn thận: Nghề này luôn gắn liền với tài liệu, sổ sách, giấy tờ trong đó chứa đựng những con số “biết nói” về tình hình tài chính của đơn vị vì vậy kế toán viên phải cẩn thận trong việc giữ gìn tài liệu cũng như tính toán những con số để làm sao chúng “nói” đúng nhất với người sử dụng thông tin.

   - Ngoài ra nghề này vẫn đòi hỏi có sự năng động, sáng tạo, có kiến thức tổng hợp để phân tích đánh giá tham mưu cho người sử dụng thông tin đề ra các quyết định đúng đắn.

   - Bên cạnh đó, nghề kế toán cần có tinh thần làm việc nhóm cao vì kế toán viên phải liên hệ trực tiếp với hầu hết tất cả các bộ phận trong công ty. Phải luôn cập nhật những kiến thức mới, vì các phương pháp kiểm tra chi phí và quản lý hồ sơ hầu như luôn phát triển và đổi mới hàng ngày, hãy chắc rằng mình luôn nắm kịp được chúng

   - Tuy nhiên, nếu bạn ưa bay nhảy, hoạt động giao tiếp rộng với cộng đồng thì cần suy nghĩ trước khi chọn nghề kế toán.

   Khả năng làm việc:

    - Kỹ năng lập, phân loại, tổng hợp chứng từ kế toán.

   - Sử dụng được các chứng từ kế toán để hạch toán kế toán và ghi vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

   - Tổ chức được bộ máy kế toán phù hợp với đặc điểm từng doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp.

   - Lập được các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế hàng năm cho doanh nghiệp

   - Lập được các báo cáo tài chính

   - Sử dụng được phần mền kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp;

   - Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

   - Báo cáo được các thông tin về tình hình tài chính và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu của nhà quản lý.

   - Sử dụng thành thạo các ứng dụng Microsoft trong các công việc văn phòng;

   - Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả.

   Cơ hội việc làm:

   - Làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;

   - Làm kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

   - Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

   Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:


    HSSV có khả năng tự học và tìm hiểu trong môi trường công tác để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của xã hội và sau khi tốt nghiệp người học có thể học liên thông lên trình độ cao hơn theo quy định hiện hành.

;
;