Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

Hệ đào tạo cao đẳng nghề


Người đăng bài viết: Đoàn Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận
  • Đăng lúc: Thứ 7 - 11/02/2012 14:14
  • 30
  • 18

Nuôi Trồng Thuỷ Sản

CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN NGHỀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN:

Nghề nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ là nghề có phạm vi hoạt động rộng ở các vùng ven biển, các trạm, trang trại và doanh nghiệp, Đặc biệt là các công ty sản xuất tôm giống Ninh Thuận. Người học nghề nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ có thể tham gia vào các vị trí sau:

   + Kỹ thuật viên sản xuất giống thuỷ sản nước mặn, nước lợ đào tạo trình độ 3/5;

   + Kỹ thuật viên nuôi thuỷ sản nước mặn, nước lợ đào tạo trình độ 4/5;

   + Nhân viên thuốc thủy sản, nhân viên thị trường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VIỆC LÀM SAU KHI HỌC NGHỀ NTTS

   1. Kỹ thuật viên nuôi cấy tảo (Công ty tôm giống)

 

    2. Kỹ thuật viên ương nuôi tôm giống (thế mạnh tại tỉnh Ninh Thuận)

 

 

    3. Kỹ thuật viên Kiểm tra chất lượng tôm giống trước khi xuất bán

   4. Kỹ thuật viên nuôi tôm bố mẹ

   5. Kỹ thuật viên nuôi thương phẩm

   6. Nhân viên tư vấn các sản phẩm về thủy sản (thức ăn, thuốc thủy sản…)

;
;